<b>CP-43 Caline Pegasus Overdrive</b>
<b>CP-43 Caline Pegasus Overdrive</b>
CP-43 Caline Pegasus Overdrive
<b>CP-45 “ Pressure Point“ Bass Compressor</b>
<b>CP-45 “ Pressure Point“ Bass Compressor</b>
CP-45 “ Pressure Point“ Bass Compressor
CP-10 “Hot Mushroom” Compressor
CP-10 “Hot Mushroom” Compressor
CP-10 “Hot Mushroom” Compressor
CP-21 “Rock Face”  Distortion
CP-21 “Rock Face”  Distortion
CP-21 “Rock Face” Distortion
CP-22 “Purple Smoke”  Clear Boost
CP-22 “Purple Smoke”  Clear Boost
CP-22 “Purple Smoke” Clear Boost
CP-23 Active DI BOX
CP-23 Active DI BOX
CP-23 Active DI BOX
1 2 3 4 5 6 7 8